Phần mềm camera

Phần mềm camera

Phần mềm camera

Phần mềm camera

Phần mềm camera
Phần mềm camera

Phần mềm camera

CÔNG CỤ HỖ TRỢ> Download tại đây
01 - Teamviewer 5.0 (Phần mềm điều khiển máy tính từ xa)
02 - Ultraviewer (Phần mềm điều khiển máy tính từ xa)
03 - Mobile App List (Danh sách ứng dụng xem camera trên điện thoại, máy tính bảng, Android TV box)
Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP Download tại đây
04 - CMS v3 (Phần mềm quản lý camera)
05 - Device Manage (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP)
06 - H264 Playback (Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình)
Dòng 8400 + 6000IP  Download tại đây
07 - NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera)
08 - NVMS 1200 (Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS)
09 - IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP)
10 - IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP - phiên bản 2)
Dòng KBVision  Download tại đây
11 - KBiVMS (Phần mềm quản lý camera)
12 - Config tool (Phần mềm tìm kiếm sản phẩm KBVision)
13 - Phần mềm xem trên điện thoại Android KBVISION Lite (cũ)
14 - Phần mềm xem trên máy tính bảng Android KBVISION HD (cũ)
Camera IP QTX-905HW  Download tại đây
15 - Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP)
16 - iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera)
Fimware  Download tại đây
17 - Fimware fix  6104AHD
18 - Fimware fix  6108AHD
18 - Fimware fix  6108HAHD

HỖ TRỢ SẢN PHẨM  Download tại đây
01 - (1) Ultraviewer, (2) Teamviewer 5.0
02 - Frimware 6104AHD fix cập nhật DNS QUESTEK.TV
03 - Danh sách phần mềm xem trên điện thoại 2014
04 - Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 Series
05 - Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series)
06 - Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS
07 - Phần mềm CMS 6100 v3
08 - Phần mềm CMS 6200
09 - Phần mềm CMS 6200AHD
10 - ActiveX 6100 & 6200
11 - Phần mềm CMS 9000UIP Series
12 - Phần mềm CMS 9000IP Series
13 - Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series
14 - Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC
15 - Phần mềm Seach Camera IP 9000
16 - Phần mềm Active đầu 6900
17 - Phần mềm CMS 6900
18 - Phần mềm tìm kiếm Camera IP 7000
19 - Phần mềm QUESTEK VMS cho dòng QUESTEK ONE
20 - Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE
21 - ActiveX cho dòng camera QTX-9000KIP
22 - Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera QTX-9000KIP
23 - Phần mềm mCMS cho dòng camera QTX-9000KIP
24 - Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera IP QTC-905W L Series
25 - Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI
26 - Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series)
27 - Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD Series
28 - Phần mềm IP Update Questek.tv
29 - Phần mềm Playback H.264 (6100, 9000)
30 - Phần mềm CMS 905HW
31 - Phần mềm tìm kiếm IP 905HW
32 - Phần mềm KBiVMS_Setup

 

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Facbook
backtop