HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE

HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE

HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE

HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE

HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE
HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE

HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ MÁY VI TÍNH BẰNG COMMAND LINE

Bước 1:

- Nhấp chuột phải vào thanh Start Menu, sau đó chọn Command Prompt (admin).

 

 

Bước 2:

- Trong Command Prompt bạn gõ theo cú pháp câu lệnh như sau:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=” tên wifi” key=” mật khẩu

 

 

- Nếu có thông báo  như hình dưới đây là bạn đã tạo điểm Wifi hotstpot trên Windows 10 thành công

 

 

Bước 3:

- Gõ tiếp lệnh: netsh wlan start hostednetwork để kích hoạt tạo điểm phát wifi Hotspot windows 10 trên máy tính

 

 

- Kiểm tra wifi: netsh wlan show hostednetwork

- Tắt wifi: netsh wlan stop hostednetwork

- Hủy bỏ Hostednetwork đã tạo: netsh wlan set hostednetwork mode=dissable ssid=” tên wifi” key=” mật khẩu”.Bước 4: Truy cập vào Open Network and Sharing Center (Trung tâm kiểm soát mạng và chia sẻ mạng)

 

 

Bước 5: Click tiếp vào Change adapter settings (Thay đổi thiết lập kết nối)

 

 

Bước 6: Chọn wifi đang sử dụng, click chuột phải chọn Properties.Bước 7: Chuyển sang tab Sharing, click vào Allow và chọn Home networking connection, đây chính là wifi chúng ta vừa tạo xong. Sau đó click OK để bắt đầu phát wifi trên Windows 10.

 

 

- Giờ thì mọi việc đã xong, bạn chỉ việc kết nối các thiết bị khác như laptop, điện thoại hoặc máy tính bảng vào điểm wifi hotstpot vừa được tạo ra trên máy tính chạy Windows 10.

 

 

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Facbook
backtop