Download Firmware

Download Firmware

Download Firmware

Download Firmware

Download Firmware
Download Firmware

Download Firmware

  Firmware được cập nhật khi nào?
- Khi nhà sản xuất cần sửa lỗi xảy ra trên các thiết bị đã xuất xưởng.
- Thay đổi hiệu năng thiết bị
- Thay đổi các thành phần quan trọng có trong nhân và hệ thống của thiết bị.

 

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION

 1. Firmware đầu ghi 2K8104 / 2K8108 / 2K8208
 2. Firmware đầu ghi 2K8216
 3. Firmware đầu ghi 7104TD5 / 7108TD5 / 8104TD5
 4. Firmware đầu ghi 7116D5 / 8108D5
 5. Firmware đầu ghi 7216D / 8108D / 7116D4 / 8108D4
 6. Firmware đầu ghi 8116D5
 7. Firmware đầu ghi 8116D / 8116D4
 8. Firmware P2P đầu ghi 8116D / 8116D4
 9. Firmware NVR đầu ghi 8104 / 08 /16 / N24K
 10. Firmware đầu ghi HCVR 7104TD4 / 7108TD4 / 7204D4 / 7208D4 / 8104D4
 11. Firmware đầu ghi HCVR 7204D / 7208D / 8104D
 12. Firmware đầu ghi HCVR 8116D
 13. Firmware đầu ghi HCVR 7208D / 8108D
 14. Firmware đầu ghi KB-7216D / KB-7224D / KB-7232D
 15. Firmware đầu ghi KX-8104WN2 / KX-8216N2 / KX-8816N2 / KX-8432N2 / KX-8832N2
 16. Firmware đầu ghi KX-8104N2 / KX-8108N2
 17. Firmware đầu ghi KX-8832D / KX-8232D

Bản cũ Download tại đây 

Bản mới Download tại đây 

 

ĐẦU GHI HÌNH QUESTEK

 1. Fimware fix 6104AHD
 2. Fimware fix 6108AHD
 3. Fimware fix 6108HAHD
 4. Firmware Đầu ghi 6304-6308
 5. Firmware đầu ghi 6316
 6. Firmware đầu ghi QTD-6604
 7. Firmware đầu ghi QTD-6608
 8. Firmware đầu ghi QTD-6616
 9. Firmware đầu ghi QV-6716D
 10. Firmware đầu ghi 6204
 11. Firmware chặn nhảy IP đầu ghi hình QUESTEK Eco CVI

Download tại đây 

 

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Facbook
backtop