DDNS và CMS Tools

DDNS và CMS Tools

DDNS và CMS Tools

DDNS và CMS Tools

DDNS và CMS Tools
DDNS và CMS Tools

DDNS và CMS Tools

- Tiện ích dùng để cập nhật IP động của đầu ghi hình để sử dụng domain name động, và phần mềm quản lý tập trung thiết bị giám sát

  1. Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw
  2. Phần mềm Client Update Questek.Tv
  3. Phần mềm cập nhật DDNS của NCC Dyndns cho Client phiên bản XP
  4. Phần mềm cập nhật DDNS của NCC Dyndns cho Client phiên bản mới của Windows
  5. Phần mềm cập nhật IP DDNS của No-IP
  6. CMS v3 (Phần mềm quản lý camera) dòng sản phẩm 6100AHD + 9000NVR + 9000IP
  7. NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera) dòng 8400 + 6000IP
  8. NVMS 1200 (Phần mềm quản lý camera cho MAC OS) dòng 8400 + 6000IP
  9. KBiVMS (Phần mềm quản lý camera cho Mac OS) các dòng sản phẩm KBvision
  10. KBiVMS (Phần mềm quản lý camera) các dòng sản phẩm KBvision
  11. iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera) dùng cho camera IP QTX-905HW
  12. Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 Series
  13. Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series)
  14. Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS
  15. Phần mềm CMS 6100 v3
  16. Phần mềm CMS 6200
  17. Phần mềm CMS 6200AHD
  18. Phần mềm CMS 9000UIP Series
  19. Phần mềm CMS 9000IP Series
  20. Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series
  21. Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC
  22. Phần mềm CMS 6900
  23. Phần mềm mCMS cho dòng camera QTX-9000KIP
  24. Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI
  25. Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD Series
  26. Phần mềm CMS 905HW
  27. Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)
  28. Phần mềm CMS QTD-6500 Series
  29. CMS đầu ghi QTD-6204(Mới)
  30. Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ)
  31. Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới)
  32. Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới)
  33. CMS 6200 mới
  34. NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD
  35. Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới)
  36. Phần mềm CMS IP Camera QV-IP5x/IP60x/IP540x/ỊP570x (Cho firmware 2.06)
  37. Phần mềm CMS IP Camera Megapixel
  38. Phần mềm CMS Camera QTX-905HW
  39. Phần mềm CMS Camera QTX-921IP

 

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Facbook
backtop