CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100
CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI NEC-SL1000, SL2100

* Thực hiện 1 cuộc gọi ra ngoài:

 • Đối với cấu hình gọi gián tiếp: Nhấc máy và nhấn số 9, lắng nghe tone quay số và bắt đầu quay số cần gọi.
 • Đối với cấu hình gọi trực tiếp: Nhấc máy và quay số cần gọi.


* Thực hiện 1 cuộc gọi nội bộ:

 • Nhấc máy bấm số điện thoại cần gọi


* Gọi tắt – quay số nhanh: (Gọi ra)

 • Để thực hiện cách thức gọi này, điện thoại phải có 1 danh bạ các số, và đã được lưu vào hệ thống. Danh bạ chung được tạo trong Prg. 13 – 04.
 • Số Bin phụ thuộc vào cấu hình trên hệ thống. (Hỏi người quản trị).


* Quay lại số gần nhất: (Gọi ra/ nội bộ)

 • Nhấc máy bấm #5
 • Khi muốn gọi lại số mới gọi mà không cần quay số thì chỉ cần nhấc máy và nhấn số #5


* Xét Camp – on/ Gọi lại:

 • Ở trưởng hợp này, khi bạn cần gọi cho một máy nhánh B gấp mà máy nhánh B báo bận hoặc không có người trả lời thì bạn đừng vội gác máy mà hãy nhấn 850.
 • Khi máy nhánh B không còn bận hay người B nhấc máy lên thì hệ thống sẽ tự động gọi lại cho bạn và bạn có thể trò chuyện với B.
 • Nếu cuộc gọi không quan trọng, và bạn không cần B gọi lại hay hệ thống báo lại thì bạn có thể hủy bỏ Camp – On bằng cách quay số 870.


* Cách xét và trả lời một thông điệp đợi:

 • Khi bạn gọi tới 1 số máy nhánh B nhận được thông báo bận hoặc máy B không trả lời thì bạn có thể để lại cho B một thông điệp đợi bằng cách nhấn tiếp phím 0 và gác máy.
 • Khi B thấy điện thoại của mình luôn bị nháy đèn, B chỉ còn cách nhấn *0 để gọi lại cho bạn để khắc phục hiện tượng nháy đèn liên tục làm phiền

- Để hủy bỏ thông điệp đợi bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

* Xóa chỉ riêng 1 thông điệp đã gửi cho 1 máy: Nhấc máy + 871 + ext cần hủy thông điệp đã gửi + gác máy

* Xóa tất cả các thông điệp đợi đã gửi: Nhấc máy + 873 + gác máy
* Nhấc máy cho 1 cuộc gọi tới 1 máy nhánh khác:

 • Cùng nhóm: nhấc máy + *#
 • Khác nhóm: nhấc máy  + 869
 • Nhấc máy cho một máy xác định: nhấc máy + ** + ext đang đổ chuông


* Giữ cuộc gọi và lấy lại cuộc gọi đã giữ:

 • Nhấn Flash để giữ cuộc gọi, và cũng nhấn Flash để lấy lại cuộc gọi.
 • Khi nhấn Flash mà bạn gác máy, thì cuộc gọi đang giữ sẽ đổ chuông lại.
 • Chức năng này cấp cho bạn toàn quyền giữ cuộc gọi. những máy nhánh khác không thể ngắt cuộc gọi đang giữ
 • Chuyển 1 cuộc gọi tới một máy nhánh khác: Nói chuyện + Flash + Số máy lẻ cần chuyển + Gác máy


*Để không bị làm phiền:

 • Không nhận cuộc gọi từ bên ngoài: Nhấc máy + 847 + 1
 • Không nhận cuộc gọi nội bộ: Nhấc máy + 847 + 2
 • Không nhận tất cả cuộc gọi: Nhấc máy + 847 + 3
 • Không nhận chuyển tiếp: Nhấc máy + 847 + 4
 • Hủy: Nhấc máy + 847 + 0

* Chuyển tiếp cuộc gọi:

* Chuyển tiếp tức thời:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 848 + 1 + Số máy đích
+ Hủy: Nhấc máy + 848 + 0
–  Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn bận:
+ Kích hoạt: Nhấc máy + #1 + 1 + Số máy đích
+ Hủy: Nhấc máy + #1 + 0
-  Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn không trả lời:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 845 + 1 + Số máy đích
+ Hủy: Nhấc máy + 845 + 0
- Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn bận hoặc không trả lời:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 844 + 1 + Số máy đích
+ Hủy: Nhấc máy + 844 + 0
-  Chuyển tiếp đổ chuông cả hai máy:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 842 + 1 + Số máy đích
+ Hủy: Nhấc máy + 842 + 0
–  Chuyển tiếp cho tôi:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 846 + 1 + Số máy đích
+ Hủy: Nhấc máy + 846 + 0

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Facbook
backtop